Etkin Bir Filo Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Etkin bir filo yöneticilerinin görevlerini detaylandırmadan önce genel hatlarıyla filo yöneticisinin neler yaptığına kısaca bakalım.

Filo yöneticisi; araç parkında bulunan motorlu araçların yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayan, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlanmasını takip eden, filo parkının kullanımı ve ilgili süreçlerin yönetimini sağlayan kişidir. Bu tanıma göre filo yöneticisinin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

Filodaki İhtiyacı Bilmek ve Buna Uygun Araçlar Edinmek

Filo yöneticisi; araç parkında bulunan motorlu araçların yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayan, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlanmasını takip eden, filo parkının kullanımı ve ilgili süreçlerin yönetimini sağlayan kişidir. Bu tanıma göre filo yöneticisinin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.Araç filo yöneticisi, ilgili firmanın ihtiyaç duyduğu ve/veya duyacağı araçların türü ve sayısı hakkında öngörülü olmalıdır. Genellikle uygun tür ve sayıları belirleyen yönetici, araç satın alma ve kiralama işlemlerinden de sorumlu olan kişidir. Bu konuda da iyi pazar analizi yapmak, piyasayı bilmek, gelir gider dengesini kurmak ve buna bağlı olarak kiralama ya da satın alma yapmaya karar vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Ayrıca filo yöneticisi bu işlemlerden sonra araçların yaşına, arıza ve onarım durumlarına ve bağlı diğer etkenlere göre satış planını hazırlamak gibi bir görevlere de sahiptir. Bu noktada da planlama yeteneği ön plana çıkmaktadır.

Araç Bakımı Yönetimi

Filosunda buluna araçlar için doğru bakım programları yapmak, araçların performansları için önem taşımaktadır. Araç bakım hizmetlerinin hangi firmalardan alınacağı gibi mali durumlara karar vermek, şirketteki kişilerin performans ve alansal yetkinliklerinin durumuna göre değişebilir. Servis süreçlerinin iyi planlanması genel olarak filonun verimliğinin artması demektir. Bu noktada filo yöneticisinin doğru tercihler yapması kritik önem taşır.

Blog2_1 Blog2_1
Filo Performans Analizi ve Raporlama

Araç filo yöneticisi, filonun performansı ve zamanlama ölçütleri konusunda hesap verebilir olmalıdır. Araç filo performans raporlarının ve kilit göstergelerinin alınabilmesi için farklı raporların sürekli izlenmesi, yakıt dolumu, rota takibi gibi önemli noktalar için takip sistemi geliştirmek de raporlardan çıkarılacak sonuçları büyük ölçüde etkilemektedir.

Araç filo yönetimiyle ilgili teknolojik yazılımlar kullanmak ve bu yazılımlara uyum sağlamak süreçleri kolaylaştırabildiği gibi aynı zamanda verilerin daha sağlıklı işlenmesini sağlamaktadır. Sistem size ne kadar farklı akıllı rapor üretirse, o kadar fazla sonuca erişilmekte ve verimlilik artmaktadır. Filo yöneticisinin analiz yeteneği de bu noktada ön plana çıkmaktadır.

Blog2_2 Blog2_1
Yakıt Yönetimi

Bir araç filosunun en yüksek giderlerinden birisi de yakıtlardır. Bu gider her türlü faktöre göre artabilir. Doğru rotaların çizilmesi, sürücünün sürüş becerileri, kaliteli yakıt kullanılması, yakıt kartı ve yakıt takibi uygulaması ile verimliliğin arttırılması gibi çözümler üretilebilmektedir. Doğru sürüş eğitimleri ile sürücülerin de bu verimliliğe katkı sağlaması mümkündür. Tüm bunları takip edebilecek filo yönetim sistemleri ile çalışmak, raporlarla süreci takip etmek işletmeler ve çalışanlar için büyük avantaj sağlar.

Sürücü Eğitimlerinin Planlanması ve Çıktılarının Takibi

Filonun güvenliği, sürücünün güvenliği, genel trafik güvenliği, mal ve hizmetlerin güvenliği bu eğitimlerin uygulanabilir şekilde verilmesiyle gerçekleşebilir. Sürücülerin davranışları; sert hızlanma, ani fren, sert viraj alma gibi durumlar araç takip sistemleri ile izlenebilir ve gerekli çalışanlara bu konuda eğitimler verilebilir. Aynı zamanda yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyeti gibi önemli unsurlar iyi bir eğitimle sağlanabilir. Filo yöneticisi ihtiyaçlara göre doğru eğitimleri planlamalı ve çıktılarını sistemler üzerinden rahatça takip edebilmelidir. Etkin bir filo yöneticisinin görevleri genel olarak;

• Araç filosunun ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmeli ve iyi analiz yapabilmeli,

• Araç bakımları vb. konuları iyi takip ederek doğru bir strateji belirlemeli,

• Hız ve aşırı frenleme gibi sürücülerin sürüş alışkanlıklarını izlemek için cihazlar kullanabilmeli,

• Kaza raporlarını yönetebilmeli,

• Daha iyi yakıt verimliliği elde etmenin yollarını bulmanın yanı sıra maliyetleri düşürmenin ve karı artırmanın yollarını aramalı,

• Analiz raporlama ve bunlardan sonuç çıkarma konusunda sistemli bir yaklaşımı benimsemeli,

• Sürücülerin ve filonun ihtiyaçları için iyi planlama yapabilmelidir,

• Filonun karbon ayak izini ve çevresel etkisini azaltmak için iyileştirmeler yapabilmeli.

Sürdürülebilirlik Yanlısı Akıllı Filo Yönetimi

D-One Akıllı Filo Yönetimi, teknolojik altyapısı ve filo hizmetlerindeki çözümleriyle sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlar. Bireyi koruyan, filo sisteminin düzenini sağlayan bu hizmet; şirketinizin çevre dostu bir adım atmasına da yardımcı olur. D-One, yakıt yönetimi, sürüş analizleriyle ani hızlanma engelleme teşviki, lastikler için uygun basınç sistemi kontrolü ve düzenli araç bakımı sağlaması ile karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir bir hizmet sağlar. Doğru çözümlerle, sürdürülebilirliğe değer veren bir filo yönetim sistemi mümkündür.

Filo yöneticisi tüm bunları yaparken de D-One Akıllı Filo Yönetimi yardımcı olabilir. D-One Akıllı Filo Yönetimi, tüm filo hizmetini tek bir dijital platformdan yönetebilen, devamlılığı sağlayan ve verimliliği artıran, esnek ve hızlı yeni nesil filo yönetimi hizmetidir. D-One, filo yönetimindeki kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanız için size birçok fırsat ve hizmet modelleri sunar.

D-One olarak, araç filonuzu yönetirken tasarruf etmek ve verimliliğinizi arttırmak için yanınızdayız. D-One hakkında daha fazla bilgi edinmek ve için bizimle iletişime geçebilirsiniz.